• 5 سال پیش

  • 828

  • 05:12

آشنایی با انواع مذاکره

مرکز مذاکره ایران
1
1
0

آشنایی با انواع مذاکره

مرکز مذاکره ایران
  • 05:12

  • 828

  • 5 سال پیش

توضیحات
مقاله صوتی انواع مذاکره، در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads