• 5 سال پیش

  • 1.1K

  • 05:46

تاریخچه اصول مذاکره در جهان

مرکز مذاکره ایران
1
1
0

تاریخچه اصول مذاکره در جهان

مرکز مذاکره ایران
  • 05:46

  • 1.1K

  • 5 سال پیش

توضیحات
مقاله‌ صوتی تاریخچه اصول مذاکره در جهان در سایت مجموعه آموزشی بسازیم به آدرس www.besazeem.com می‌باشد.

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads