• 6 سال پیش

  • 1.8K

  • 42:41

پازل کسب و کار

مرکز مذاکره ایران
8
8
0

پازل کسب و کار

مرکز مذاکره ایران
  • 42:41

  • 1.8K

  • 6 سال پیش

توضیحات
این محصول به صورت کلی در خصوص موارد مهم کسب و کار توضیح می دهد و موارد مهم آن‌را اعلام می کند تا با بهره‌گیری کامل از این موارد به سوی پیشرفتی بزرگ گام برداریم اگر تمایل دارید کل وبینار را تهیه نمایید باید به آدرس مجموعه آموزشی بسازیم بروید و این وبینار را تهیه نمایید

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads