• 3 سال پیش

  • 910

  • 38:34

مشاوره آموزنده

مرکز مذاکره ایران
1
1
0

مشاوره آموزنده

مرکز مذاکره ایران
  • 38:34

  • 910

  • 3 سال پیش

توضیحات
این یک مشاوره همکاری هست که در داخل آن کلی تکنیک فروش دارد که به راحتی می توانید یاد بگیرید و در کسب و کار خود استفاده کنید

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads