• 3 سال پیش

  • 265

  • 29:24

یادداشت‌های کودکی نوشته‌ی ریونیز گلسرخی

هنر و زندگی شهرزاد
0
توضیحات
یادداشت‌های کودکی نوشته‌ی ریونیز گلسرخی نقاشی از علی‌اصغر محتاج با مقدمه‌ای از نادر ابراهیمی از انتشارات سازمان همگام با کودکان و نوجوانان این یکی از کتاب‌هایی است که حدود ۴۵ سال پیش نأثیر بسیار زیادی بر من گذاشت. بخشی از رؤیا‌های کودکی‌ام با آن ساخته شد و امروز هر خط و نشان آن هزار خاطره از روزگار کودکی‌ام و کار پدر و همه‌ی آن یاد‌ها دارد. با بازخوانی و بازنشر آن دوست دارم این تأثیر شگرف بپاید و بماند. نادر ابراهیمی در مقدمه‌ی این کتاب کوچک به مسائلی می‌پردازد که هنوز هم مسائل امروز خیلی از پدر و مادر‌هاست و انگار در تمام این سال‌ها ناشنیده مانده است.باشد که باز شنیده شود. «کودکی واحدِ کوچکی از کلّ زندگی انسان است که حسرتش همیشه به دل می‌مانَد. انسان در تمام دوران جوانی و میانسالی و پیری خود مجبور است جدّی و موقر و مقیّد باشد پس به چه دلیل مجازیم که دوران کودکی فرزندان‌ خود را محدود‌تر کنیم و مرتب به طفل بگوییم تو دیگر بزرگ شدی، باید آدم بشوی، باید جدّی باشی، باید مؤدب و آرام باشی...» (نادر ابراهیمی از پیشگفتار همین کتاب) کاری از #شهرزادفتوحی با همکاری #مجتبی_میر‌سمیعی ShahrzadArt&Life @shahrzadartandlife در تلگرام بشنوید https://t.me/ShahrzadArtandLife/1614 در یوتیوب بشنوید و تصویر‌های کتاب را ببینید https://youtu.be/J38r_wRE3sc

با صدای
نوشته‌ی ریونیز گلسرخی
با مقدمه نادر ابراهیمی
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads