• 4 سال پیش

  • 560

  • 12:54

روانشنو - رهایی

روانشنو
0
0
0

روانشنو - رهایی

روانشنو
  • 12:54

  • 560

  • 4 سال پیش

توضیحات
هر شاخه تازه در امتداد شاخه کهنه می بالد و قد می کشد ، در بهار جوانه های شاد همواره بر اندام شاخه های خزان زده می رویند. ما به دنیا می آییم ، زندگی می کنیم ، از زندگی بهره مند می شویم اما به ناچار باید چیز هایی را به خاک بسپاریم که برای ما بسیار عزیزند ...

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads