• 7 سال پیش

  • 7.6K

  • 12:30

نارنج و ترنج و ماه پیشانی

انجیر و به
18
18
1

نارنج و ترنج و ماه پیشانی

انجیر و به
  • 12:30

  • 7.6K

  • 7 سال پیش

توضیحات
از خاطرات دلچسب بچگی‌ من این هست که مامان بزرگ من را در آغوش میگرفت سرم رو ناز میکرد و داستانهای شاه و پری رو برام میگفت تا خوابم میبرد. داستانهایی خیال انگیزی مثل ماه پیشونی و داستان دختر نارنج و ترنج. از همان موقع و هنوز‌م که هنوز است اسم و مزه میوهٔ نارنج ، احساس زیبا و خاصی را در من ایجاد می کند. شاید تعجب کنید اگر به شما بگویم که میوه نارنج در آمریکا نایاب است. در این پادکست با شما گپی می زنم و خاطرات خوش بچگی‌ و داستانهای خیال انگز پریان را با شما مزه مزه می کنم . به این پادکست گوش بدهید و امیدوارم که خاطرات دل انگیز وخوشی رو برای شما زنده کند

shenoto-ads
shenoto-ads