• 7 سال پیش

  • 667

  • 30:54

داستان فلوریدا و آش نذری

انجیر و به
11
11
0

داستان فلوریدا و آش نذری

انجیر و به
  • 30:54

  • 667

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست با خانم آزاده شریعت آشنا می شویم. داستان آشنایی من با ایشان به وقتی بر می گردد که دو ایرانی در آمریکا از طریق علاقه مشترکشان به غذا با هم آشنا شدند. فکر می کنم اگر این داستان را بشنوید برایتان خالی از لطف نباشد. خانم شریعت در مورد زندگی در غربت و خاطرات بچگیشان و روزگار خوش غذای نذری با ما صحبت می کنند.

با صدای
آزیتا هوشیار
آزاده شریعت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads