• 3 سال پیش

  • 89

  • 16:36

قسمت 10 - درماندگی خودآموخته

مستر کوچ
2
2
0

قسمت 10 - درماندگی خودآموخته

مستر کوچ
  • 16:36

  • 89

  • 3 سال پیش

توضیحات
در قسمت دهم از پادکست های مسترکوچ در مورد درماندگی خودآموخته صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که تا چه اندازه در زندگیمون ناتوانی های زیادی داریم که خودمون به خودمون یاد دادیم!

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads