• 4 سال پیش

  • 98

  • 10:14

قسمت 3 - آینده جهان

مستر کوچ
1
1
0

قسمت 3 - آینده جهان

مستر کوچ
  • 10:14

  • 98

  • 4 سال پیش

توضیحات
وقتی به آینده جهان نگاه میکنیم شاید بترسیم که آینده جای تاریکیه، کشتارها بسیار بیشتر خواهد بود، گرسنگان جهان بیشتر خواهد بود و در کل وضعیت انسان ها وضعیت مطلوبی نخواهد بود؛ اما در این قسمت میخوایم در مورد آینده جهان از زاویه تازه تری نگاه کنیم. اینکه آمار جنگ، بیماری و مرگ نوزادان تا چه اندازه کاهش و از لحاظ ارتباطی و آگاهی انسان ها تا چه حد بهبود پیدا کرده. البته باید حواسمون به منابع تجدیدناپذیر باشه و با آگاهی از اینکه آینده رو میتونیم به دست خودمون بسازیم برای ایندگان هم جهان بهتری به یادگار بذاریم.

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads