• 3 سال پیش

  • 301

  • 19:23

قسمت 1 - هدف

مستر کوچ
7
7
0

قسمت 1 - هدف

مستر کوچ
  • 19:23

  • 301

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پادکست مستر کوچ در مورد هدف صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که آیا هدف داشتن کار درستی هست اصلاً یا نه؟!

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads