• 3 سال پیش

  • 164

  • 05:59

قسمت 2 - طرز فکر

مستر کوچ
3
3
0

قسمت 2 - طرز فکر

مستر کوچ
  • 05:59

  • 164

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی انواع طرز فکر و بررسی نتایج مطالعات پروفسور روانشناسی دانشگاه استنفورد خانم کارول دوئک میپردازیم. میخوایم ببینیم انسان های موفق و پردستاورد چه نوع طرز فکری دارن و چطور به مسائل نگاه میکنن.

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads