• 2 سال پیش

  • 0

  • 05:59
قسمت 2 - طرز فکر

قسمت 2 - طرز فکر

مستر کوچ
2
قسمت 2 - طرز فکر
2
0

قسمت 2 - طرز فکر

مستر کوچ
  • 05:59

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی انواع طرز فکر و بررسی نتایج مطالعات پروفسور روانشناسی دانشگاه استنفورد خانم کارول دوئک میپردازیم. میخوایم ببینیم انسان های موفق و پردستاورد چه نوع طرز فکری دارن و چطور به مسائل نگاه میکنن.

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads