• 3 سال پیش

  • 122

  • 09:45

قسمت 4 - موفق یا ناموفق؟

مستر کوچ
2
2
0

قسمت 4 - موفق یا ناموفق؟

مستر کوچ
  • 09:45

  • 122

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا باید خودمون رو موفق بدونیم یا ناموفق؟! اصلاً چنین دسته بندی درسته؟!

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads