• 4 سال پیش

  • 121

  • 08:39

قسمت 5 - چرا نباید گاهی اوقات کار کرد؟

مستر کوچ
1
1
0

قسمت 5 - چرا نباید گاهی اوقات کار کرد؟

مستر کوچ
  • 08:39

  • 121

  • 4 سال پیش

توضیحات
در دنیای پرتلاطم امروز، فکر میکنیم که هرچقدر بیشتر کار کنیم و برای هر دقیقه برنامه ریزی کنیم موفق تر خواهیم بود اما در این اپیزود میخوایم با تکیه بر مفاهیم علمی و پژوهش های انجام شده ببینیم که چرا نباید گاهی اوقات کار کنیم؟!

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads