• 3 سال پیش

  • 261

  • 09:52

قسمت 9 - ریکاوری

مستر کوچ
2
2
0

قسمت 9 - ریکاوری

مستر کوچ
  • 09:52

  • 261

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت در مورد مبحث جذاب ریکاوری بدن صحبت میکنیم و میبینیم که تنظیم خواب چه تأثیر فوق العاده ای بر سطح انرژی ما داره

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads