• 3 سال پیش

  • 270

  • 08:52

پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
7
7
3

پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 08:52

  • 270

  • 3 سال پیش

توضیحات
در دوره انتقال و به علت تعادل منفی انرژی، حدود 50% گاوها مبتلا به کبد چرب میشوند. استفاده از کولین محافظت شده در دوره انتقال می تواند باعث افزایش عملکرد گاوهای شیری بشود. همچنین با افزایش سطح متیونین در بعد از زایش واکنش گاوها با کولین کاهش می یابد.

با صدای
مجیدـباقری
اعظمـسراجیان
محمدنوبهار
دپارتمان_گروه_علمی_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads