• 3 سال پیش

  • 107

  • 09:58

پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
11
11
13

پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:58

  • 107

  • 3 سال پیش

توضیحات
مواردی مانند تعداد دفعات شیردوشی، روزهای شیردهی، عمق بستر، تراکم، طراحی فری استال ها در زمان خوابیدن گاوها مهم هستند. استالهایی که تخته سینه دارند باعث کاهش اسایش گاوهای شیری می شوند. همچنین عرض استال ها، رطوبت بستر فری استال و نوع بستر نیز بر زمان خوابیدن گاوها موثر هستند.

با صدای
محمد_کثیری
کتایون_نژاده
مجید_باقری
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads