• 3 سال پیش

  • 367

  • 07:42
پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98

پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98

رادیو آگرین تک
11
پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98
11
13

پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98

رادیو آگرین تک
  • 07:42

  • 367

  • 3 سال پیش

توضیحات
اولین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads