• 3 سال پیش

  • 127

  • 08:45
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش- رادیو آگرین تک

پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
3
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش- رادیو آگرین تک
  • 08:45

  • 127

  • 3 سال پیش

پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
3

توضیحات
بیست و هفتمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads