• 4 سال پیش

  • 237

  • 09:03

پادکست شماره 26- تنش سرمایی در گوساله ها- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
4
توضیحات
بیست و ششمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

shenoto-ads
shenoto-ads