• 3 سال پیش

  • 109

  • 12:03
پادکست شماره 4- آغوز بخش دوم- رادیو آگرین تک

پادکست شماره 4- آغوز بخش دوم- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
4
پادکست شماره 4- آغوز بخش دوم- رادیو آگرین تک
4
3

پادکست شماره 4- آغوز بخش دوم- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 12:03

  • 109

  • 3 سال پیش

توضیحات
چهارمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

shenoto-ads
shenoto-ads