• 3 سال پیش

  • 214

  • 09:31
پادکست شماره 3- آغوز بخش اول - رادیو آگرین تک

پادکست شماره 3- آغوز بخش اول - رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
5
پادکست شماره 3- آغوز بخش اول - رادیو آگرین تک
5
2

پادکست شماره 3- آغوز بخش اول - رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:31

  • 214

  • 3 سال پیش

توضیحات
سومین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

shenoto-ads
shenoto-ads