• 5 سال پیش

  • 53

  • 31:27

شرعه ی فردوسیان - قسمت 12

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 12

شرعه فردوسیان
  • 31:27

  • 53

  • 5 سال پیش

توضیحات
«شرعه ی فردوسیان» پاسخ های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ ها در قالب سریال تصویری، ارائه می شود. این مجموعه ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است.حاج فردوسی در این قسمت، به این سوال پاسخ دادند: 17. چرا برای برنامه تربیتی تان نام جدیدی انتخاب کرده اید؟

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads