• 5 سال پیش

  • 62

  • 32:56

شرعه ی فردوسیان - قسمت 3

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 3

شرعه فردوسیان
  • 32:56

  • 62

  • 5 سال پیش

توضیحات
«شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ‌ها در قالب سریال تصویری، ارائه می‌شود. این مجموعه‌ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است.
حاج فردوسی در این قسمت، به این سوال پاسخ دادند:
دکترین منهاج فردوسیان را توضیح دهید.

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads