• 5 سال پیش

  • 105

  • 32:08

شرعه ی فردوسیان - قسمت 2

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 2

شرعه فردوسیان
  • 32:08

  • 105

  • 5 سال پیش

توضیحات
«شرعه ی فردوسیان» پاسخ های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ ها در قالب سریال تصویری، ارائه می شود. این مجموعه ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است. حاج فردوسی در این قسمت، به این سوالات پاسخ دادند: 1. استادان شما چه کسانی بودند ؟

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads