• 5 سال پیش

  • 37

  • 31:38

شرعه ی فردوسیان - قسمت 4

شرعه فردوسیان
0
0
0

شرعه ی فردوسیان - قسمت 4

شرعه فردوسیان
  • 31:38

  • 37

  • 5 سال پیش

توضیحات
«شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ‌ها در قالب سریال تصویری، ارائه می‌شود. این مجموعه‌ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است.
حاج فردوسی در این قسمت، به این سوالات پاسخ دادند:
7. منهاج فردوسیان چند کتاب است؟
8. کتاب آشنایی با منهاج فردوسیان را معرفی کنید.
9. کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان را معرفی کنید.

با صدای
حاج فردوسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads