• 5 سال پیش

  • 339

  • 19:32

پاراگراف: نامه‌های ونگوگ به روایت میرزاحمید

فلسفیدن
5
توضیحات
پاراگراف زیرشاخه‌ی جدیدی از رادیوفلسفیدن است. در هر قسمت یک نفر از مواجهه‌ی شخصی خود با یک کتاب/موسیقی/فیلم حرف می‌زند. در اولین قسمت از پاراگراف، میرزاحمید از نامه‌های ونگوگ می‌گوید و یکی از نامه‌ها را می‌خواند. کتاب نامه‌های ونگوگ، ترجمه‌ی رضا فروزی، انتشارات مروارید، چاپ دوم، 1349

با صدای
میرزاحمید

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads