• 2 ماه پیش

  • 10

  • 02:22

عرضه اولیه یا IPO یکی از جذاب ترین شیوه های تامین مالی شرکتها در دنیا

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

عرضه اولیه یا IPO یکی از جذاب ترین شیوه های تامین مالی شرکتها در دنیا

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:22

  • 10

  • 2 ماه پیش

توضیحات

عرضه اولیه یا به عبارتی IPO به انتشار سهام در بازار سرمایه و جذب منابع مالی برای کسب و کارها از این طریق تعریف می شود، البته عرضه اولیه در بازار سرمایه کشور ما عموما به انتشار بخشی از سهام شرکت که از قبل وجود داشته در بازار بورس گفته می شود اما در حقیقت آنچه که در این روش مدنظر است، انتشار سهام جدید در بازار بورس و تامین مالی از این طریق می باشد که می تواند منابع بزرگی را وارد شرکت نماید.

در این فایل صوتی توضیحاتی در این خصوص داده ام. www.ebrahimifinance.ir   02128420131    -   09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads