• 2 ماه پیش

  • 7

  • 25:28

قسمت پنجم| کنارِ داستان| گفتگو با محبوبه حاجیان نژاد

رادیو کنار
0
0
0

قسمت پنجم| کنارِ داستان| گفتگو با محبوبه حاجیان نژاد

رادیو کنار
  • 25:28

  • 7

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت از کنار داستان، میزبان یکی از نویسندگان سمنانی هستیم. خانم محبوبه حاجیان نژاد که علاوه در نویسندگی دستی هم بر ترجمه دارن.


با صدای
سعید_اسلام_زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads