• 3 ماه پیش

  • 11

  • 09:30

قسمت سوم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «چهل و یکم»

رادیو کنار
0
0
0

قسمت سوم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «چهل و یکم»

رادیو کنار
  • 09:30

  • 11

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یاسر نوروزی در این قسمت از کنار کتاب رمان «چهل و یکم» نوشته «حمید بابایی» رو معرفی کرده.


با صدای
یاسر_نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads