• 2 ماه پیش

  • 26

  • 20:43

قسمت سوم|کنارِ داستان| گفتگو با بهزاد دانشگر

رادیو کنار
0
0
0

قسمت سوم|کنارِ داستان| گفتگو با بهزاد دانشگر

رادیو کنار
  • 20:43

  • 26

  • 2 ماه پیش

توضیحات

مهمانی که امروز در بخش کنار داستان میزبانش هستم، بهزاد دانشگره. او داستان می نویسه و داستان نویسی رو تدریس می کنه. دختران آفتاب، چهارده خورشید و ادواردو، از کتابهای او هستن.


با صدای
سعید_اسلام زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads