• 3 ماه پیش

  • 10

  • 09:36

قسمت چهارم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «رونی یک پیانو قورت داده»

رادیو کنار
0
0
0

قسمت چهارم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «رونی یک پیانو قورت داده»

رادیو کنار
  • 09:36

  • 10

  • 3 ماه پیش

توضیحات

یاسر نوروزی این بار سراغ یک رمان نوجوان رفته. او در این قسمت از رادیو کنار، کتاب «رونی یک پیانو قورت داده» از تیمور آقا محمدی رو معرفی کرده.


shenoto-ads
shenoto-ads