• 4 ماه پیش

  • 64

  • 42:28

سندباد، سفر اول

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

سندباد، سفر اول

افسان کست | AfsanCast
  • 42:28

  • 64

  • 4 ماه پیش

توضیحات

سندباد در سفر اول به همراه یارانش بر جزیره ای فرودآمده و آتش می افروزند بی خبر از این که، این نه جزیره است بلکه ماهی ایست بزرگ که از آب بیرون آمده و ریگ ها بر آن جمع شده و مانند جزیره گشته است . گرمای آتش بر نهنگ اثر کرده از جای خود جنبیده و سنبداباد و دیگران را به دریا فرومی ریزد.

این تصویر آشناترین تصویر از سفرهای سندباد است .

درباره این واقعه شگرف و نمونه های آن در ادبیات جهان و دیگر ماجراهای سندباد در سفر نخست در این پیزود خواهید شنید.

صدا و تحلیل دکتر زهرا معینی فرد با صدای
دکتر زهرا معینی فرد افسان سرا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads