• 5 ماه پیش

  • 107

  • 22:00

قصه پادشاهان مغان

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

قصه پادشاهان مغان

افسان کست | AfsanCast
  • 22:00

  • 107

  • 5 ماه پیش

توضیحات

به گفته دو انجیل پرآوازه متی (ماتئوس) و بَرنابا سفر تاریخی سه بیگانه نزد عیسای نوزاد پس از آن آغاز می‌شود که ستاره پیامبر به هنگام زایشش در آسمان پدیدار می‌شود.

آنان که بر ستاره‌شناسی چیرگی داشتند در پی آن ستاره نزد نوزاد آسمانی می‌شتابند و به پاس زادروزش زر، مُر و کُندر (گیاه خوش‌بو) به ارمغان می‌برند.

 نام هر یک از این سه تن به روشنی پیدا نیست و هر یک از گزارش‌ها نام آنان را به گونه‌ای آورده‌اند.

گاه از آنان با نام‌های لهراسب، جاماسب و گشتاسب یاد شده

اما نوشتارهای مسیحی از آنان با نام‌های کاسپار؛ ملکیور و پالتازار یاد کرده‌اند.

مسیحیان سوریه نیز آنان را به نام‌هایی می‌خوانند که گویا ایرانی است: لرونداد، گشناساف و هرمیزداز.

این سه مغ زرتشتی دیدگاه ویژه‌ای به ستارگان داشتند و زاده شدن عیسی (ع) را به ارمغان آوردند.

این سه مغ و ماجرایشان به ادبیات جهان راه یافته و موضوع قصه ها و داستان های دلنشین شده اند.

یکی از آن ها همین داستانی است که از آندره توریه، نویسنده فرانسوی برای شما روایت کرده ام .

به مناسبت سال نو میلادی 2024

با آرزوی سالی فرخنده و نیک برای همه مردم جهان

افسان سرا


با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads