• 7 ماه پیش

  • 108

  • 45:39

هزارویکشب ، بخش ششم، شب اول ( بازرگان و عفریت)

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

هزارویکشب ، بخش ششم، شب اول ( بازرگان و عفریت)

افسان کست | AfsanCast
  • 45:39

  • 108

  • 7 ماه پیش

توضیحات

شهرزاد در شب نخست چه قصه ای برای گفتن دارد؟

قصه شب اول بی گمان نفس گیر و سرنوشت ساز است

اگر شهریار را پسند نیافتد چه ؟!

شهرزاد با قصه نخست به قمار جان نشسته

بشنوید...


با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads