• 8 ماه پیش

  • 92

  • 20:56

هزارویکشب ، بخش پنجم ( شهرزاد به کاخ شهریار می رود )

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

هزارویکشب ، بخش پنجم ( شهرزاد به کاخ شهریار می رود )

افسان کست | AfsanCast
  • 20:56

  • 92

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در این بخش شهرزاد بی توجه به پند و پندارهای پدر پا در کاخ شهریار می نهد.

او بی گمان جز شیوایی سخن و قصه گویی و نکته دانی ، سلاح دیگری برای رفتن به این میدان هولناکِ مرگ و زندگی در دست دارد.

حدس می زنید شهرزاد به چه چیز، دلگرم و قوی دل است؟!

قصه و تحلیل امشب را بشنوید. با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads