• 6 ماه پیش

  • 274

  • 01:28:57

هزارویکشب ، بخش نهم، پایان قصه ماهیگیر و دیو

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

هزارویکشب ، بخش نهم، پایان قصه ماهیگیر و دیو

افسان کست | AfsanCast
  • 01:28:57

  • 274

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت، بخش پایانی قصه نخستی که شهرزاد برای شهریار گفت و تحلیل نهایی قصه ماهیگیر و دیو را می شنوید.

خوانش و تحلیل : دکتر زهرا معینی فرد

تدوین و پشتیبانی : مجتبی قهوه چی باشی و پادکست پاز pause


با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads