• 5 ماه پیش

  • 75

  • 02:15

غزلی برای یلدا

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

غزلی برای یلدا

افسان کست | AfsanCast
  • 02:15

  • 75

  • 5 ماه پیش

توضیحات

این غزل حافظ، حافظه ی شب یلدای هر ایرانی است.

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآِید


بشارتی برای رهایی و پیروزی نور بر تاریکی

آباد باشی ایران


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads