• 4 ماه پیش

  • 95

  • 32:04

سندباد برای سندباد قصه می گوید!

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

سندباد برای سندباد قصه می گوید!

افسان کست | AfsanCast
  • 32:04

  • 95

  • 4 ماه پیش

توضیحات

کس نمی دانست سندباد بحری چطور به این همه ثروت و موفقیت دست پیدا کرده است تا این که او قصه سفرها و تلاش هایش را برای سندباد حمال تعریف کرد!

اما سندباد حمال کیست؟

در شهر بغداد به روزگار خلیفه هارون الرشید، مردی فقیر زندگی می کرد که او را سندباد حمال می نامیدند.

روزی از روزهای گرم تابستان سندباد حمال همچنان که زیر باری سنگین عرق می ریخت به خانه بازرگانی رسید.

جلو خانه بازرگان را آب و جارو کرده بودند و چنین می نمود که گویی هوای آنجا هم خنک تر است.

حمال بر سکوی عمارت نشست و اشعاری در پریشان حالی خویش خواند .... صدای او به گوش صاحب خانه رسید که کسی نبود جز حمال بحری !

راز شعر در هزارویکشب و دلیل هم نامی دو سندباد چیزی است که در این اپیزود برای شما خواهم گفت.

دکتر زهرا معینی فرد

افسان سرا


با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads