• 5 ماه پیش

  • 716

  • 01:17

آگاهی به زنانگی و مردانگی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

آگاهی به زنانگی و مردانگی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 01:17

  • 716

  • 5 ماه پیش

توضیحات

تفاهم یعنی بر بستری از تشابهات ، تفاوت‌های یکدیگر را بفهمیم و درک کنیم ، ...


و یادمون باشه زن و مرد متفاوت از یکدیگرند و با نرم‌افزار خودمون دیگری طرف تعامل‌مونُ بررسی نکنیم ، چون قطعا به خطا خواهیم رفت ، ...


و بیشتر یادمون باشه که اکثر ما در زمینه رابطه عاطفی ، بی‌سوادیم ، لطف بزرگی که در حق خودمون خواهیم کرد اینه که سواد رابطه عاطفی بیاموزیم ، ...


shenoto-ads
shenoto-ads