• 8 ماه پیش

  • 584

  • 03:12
  • 03:12

  • 584

  • 8 ماه پیش

توضیحات

از مهمترین وظایف ما نسبت به خودمون اینه که مراقب خودمون باشیم ، و از اصلی‌ترین فاکتورهایی که در #خودمراقبتی باید لحاظ کنیم اینه که نخوایم کسی رو زندگی کنیم که حقیقتا نیستیم ، ... 


بیشتر ما هر روز و هر لحظه در تلاشیم که خود واقعی‌مونُ پشت نقش و نقاب‌های متعدد و متفاوت پنهان کنیم و این مستلزم صرف انرژی زیادیه و قطعا فشار و تنش فراوانی به خودمون میاریم تا بتونیم این نقاب‌ها رو حفظ کنیم ، ... 


در صورتیکه می‌تونیم با پذیرش خودمون همانگونه که در این لحظه هستیم از اتلاف انرژی‌هامون جلوگیری کنیم و انرژی‌مونُ صرف رشد و توسعه فردی‌مون کنیم ، ... 


خودمون باشیم ، ... 


و به قول #سهراب_سپهری؛


ساده باشیم

ساده باشیم

چه در باجهٔ یک بانک

چه در زیرِ درخت... 


و مراقب خودمون باشیم که عزیزتر از خودمون نداریم،... 


shenoto-ads
shenoto-ads