• 8 ماه پیش

  • 510

  • 03:10

هنر دوست داشتن بدون ترس

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

هنر دوست داشتن بدون ترس

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 03:10

  • 510

  • 8 ماه پیش

توضیحات

❤💚


صمیمیت در روابط می‌تواند بطور ذاتی ترس و اضطراب ایجاد کند ، ...


‍ امروزه آنچنان همگی ما ترس از صمیمیت عاطفی داشته و همواره فاصله عاطفی خود را با همه اطرافیانمان حفظ می‌کنیم که از قلبمان جز تکه سنگی خشک و خاک گرفته چیزی باقی نمانده است ، . . .


مراقبت کنیم و مهارت دوست داشتن بدون ترس را بیاموزیم ، ...


#مدرسه_زندگی #آلن_دوباتن

#سواد_رابطه #سواد_رابطه_عاطفی #روانکاوی #روانشناسی_تکاملی #روانشناسی_تحلیلی_یونگ #توسعه_فردی #روانشناسی_رفتار #رفتار_درمانی #معنا_درمانی #روانشناسی_معناگرا #روانشناسی_عمقی #روانشناسی_تحلیلی #روانشناسی_تحلیلی_یونگ #روانشناسی_رابطه #روانشناسی_رشد #کیمیای_آگاهی #محمد_شجاعت


shenoto-ads
shenoto-ads