• 1 سال پیش

  • 893

  • 03:09

دوست داشته شدن و دوست داشتن

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

دوست داشته شدن و دوست داشتن

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 03:09

  • 893

  • 1 سال پیش

توضیحات

در رحم مادر ، هرگز نیازی به توضیح دادن نداشتیم . همه نیازهای ما برآورده می‌شد. اسباب راحتی مان به درستی فراهم می‌شد . قسمتی از این رخ داد دلچسب در سال‌های نخستین هم ادامه داشت . نیازی نبود خواسته‌هایمان را به زبان بیاوریم : افراد بزرگ و مهربان خواسته‌هایمان را حدس می‌زدند و ما همیشه دوست داشته می‌شدیم .


در رابطه عاطفی هم پیام حقیقی به شکل ترحم انگیزی پس‌رونده است : " من در اعماق وجودم هنوز نوزاد هستم و اکنون نیاز دارم که تو پدر یا مادرم باشی . به تو نیاز دارم که دلیل ناخوشی‌ام را به درستی حدس بزنی ، همانطور که وقتی بچه بودم ، همان زمان که جوانه‌های عشق در من روییده شد ، اطرافیانم نیازهایم را حدس می‌زدند."


صادقانه با خودمون خلوت کنیم و ببینیم در رابطه عاطفی‌هامون ، طرف رابطه‌مونُ حقیقتا دوست داریم یا همیشه متوقعانه می‌خوایم که دوست‌مون داشته باشن !!!!


shenoto-ads
shenoto-ads