• 1 سال پیش

  • 612

  • 01:46
  • 01:46

  • 612

  • 1 سال پیش

توضیحات

شرط تحول ، تهوع است ، ...

تا از این‌گونه بودن خودمان متهوع نباشیم ، تحولی را تجربه نخواهیم کرد ، ...


لینک صفحه اینستاگرام قهرمان درون:


https://instagram.com/ghahremanedaroon?igshid=ZDdkNTZiNTM=


shenoto-ads
shenoto-ads