• 1 سال پیش

  • 762

  • 06:10

چرا می‌چسبیم به مال و اموال‌مون ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
1
1
0

چرا می‌چسبیم به مال و اموال‌مون ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 06:10

  • 762

  • 1 سال پیش

توضیحات

حس مالکیت یکی از خصوصیات فردی تک تکِ ماست که از ابتدای دوران کودکی در ما شکل می‌گیره و به تدریج با افزایش سن ، این حس در ما تقویت می‌شه ، ...


در این ویدئو از چند منظر به این مقوله پرداخته شده ، ...


اما نکته مهم اینه که اثر مالکیت یکی از خطاهای شناختی هست ، چرا که حقیقتا ما مالک هیچ چیز نیستیم ، ما حتی مالک جسم خودمان هم نیستیم ، ...


تنها و تنها چیزی که در جهان هستی مالک آن هستیم ، همین لحظه است ، ... قدر این تنها داشته‌مون یعنی هر لحظه از زندگیمونُ بدونیم ، ...


لینک صفحه اینستاگرام قهرمان درون:


https://instagram.com/ghahremanedaroon?igshid=ZDdkNTZiNTM=shenoto-ads
shenoto-ads