• 1 سال پیش

  • 1.5K

  • 14:16

آرامش - آرامش ، اپیزود اول ، ریشه ناآرامی در روابط بین فردی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
3
3
0

آرامش - آرامش ، اپیزود اول ، ریشه ناآرامی در روابط بین فردی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 14:16

  • 1.5K

  • 1 سال پیش

توضیحات
توانایی آرام ماندن از جمله مهارت‌های بسیار مهم در زندگی ست که بسیار نادیده گرفته شده است . آرامش برای ما جذابیتی عمیق و طبیعی دارد .

shenoto-ads
shenoto-ads