• 2 سال پیش

  • 672

  • 01:46

آلودگی مادر و پسر یک تانگو دو نفره

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

آلودگی مادر و پسر یک تانگو دو نفره

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 01:46

  • 672

  • 2 سال پیش

توضیحات
آلودگی مادر و پسر یک تانگوی دو نفره وقتی صحبت از آلودگی مادر و پسر می‌شه، بررسی یک سویه و یک طرفه اینگونه بوده که همیشه سهم این آلودگی رو به دوش مادری انداخته که پسرش رو جایگزین مرد ایده آل زندگیش کرده.... ولی آیا واقعا اینطوریه؟ هر تعاملی از این‌چنین مثل یک رقص تانگوست... یک رقص دونفره است که حضور دونفر برای این رقص لازم است... پس، اینکه در آلودگی مادر و پسر گفته بشه مادر یا پسر نمیخواهند این آلودگی در رابطه ادامه داشته باشد ولی همچنان ادامه دارد.... یک خیال باطل است... تانگو دونفره است... اگر آلودگی رابطه بین مادر و پسر وجود دارد... هم پسر ولو بصورت غیرمستقیم خواهان این رابطه غیرسازنده است هم مادر... پس بهتره سهم خودمون رو از هر تعاملی بیرون بکشیم، اون موقع است که شفای رابطه رو میبینیم و همون لحظه، شروع رشد ماست...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads