• 2 سال پیش

  • 841

  • 01:52

چطوری ارزش به خود داشته باشیم ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
1
توضیحات
آنچه در زندگی هر انسانی اصالت دارد رشد و آگاهیست، آنچه خط کش و سنجش آگاهی و رشد ما است میزان عدم ارزش به خودهاییست که تبدیل به ارزش به خود و حرمت نفس و اعتماد به نفس گردیده است... و آنچه مانع رشد ماست تمام این عدم ارزش به خود و بی ارزشی‌هاییست که سالها بار آن را به دوش می‌کشیم و خسته تر از همه‌ی گذشته پاهایمان رمق ندارد که در مسیرمان پرانرژی قدم برداریم و حرکت کنیم... چگونه می‌توانیم بسنجیم که کجا عدم ارزش به خود داریم و کجا نداریم؟ قدم اول و یکی از بهترین سنجه ها و خط کش‌ها را در این وویس برای شما بازگو کردیم...

shenoto-ads
shenoto-ads