• 2 سال پیش

  • 732

  • 02:02
  • 02:02

  • 732

  • 2 سال پیش

توضیحات
تاحالا به این موضوع تو زندگیتون فکر کردین که چیکار کردین که فلان اتفاق براتون افتاده؟ فارغ از اینکه اون اتفاق خوب بوده یا نه؟ این نگرش که همیشه گذشته ما رو زندگیِ زمان حالمون اثر داشته و داره! در مورد اینکه آینده من در زمان حال ما اثر داره چی فکر می کنین؟ اصلا شدنیه؟ چطور ممکنه ؟

shenoto-ads
shenoto-ads