• 2 سال پیش

  • 1.5K

  • 01:51
  • 01:51

  • 1.5K

  • 2 سال پیش

توضیحات
مکانیسم خودسرزنشگری که افراد با خودشان می‌روند، در واقع بازی‌های روانی خود شخص است که برای خودش نوسانات و هیجانات عاطفی درست کند وگرنه فکر می‌کند که دیگر زنده نیست . در حقیقت این مکانیسم خود سرزنشگری هیچ کاربرد مفید فایده‌ای در مسیر رشد ندارد. قطعا بررسی لحظه گذشته به منظور گرفتن درس تجربه و لحاظ کردن آن در آینده ، بسیار عالی و سازنده است ولی اینکه با آگاهی این لحظه ، رو به گذشته حتی یک لحظه قبل خودمان را بمنظور درست و غلط کردن آن بررسی کنیم ، حتما که قادر خواهیم بود خودمان را غلط کنیم و بر اساس آن حال خودمان را بگیریم و برای حرکت رو به جلو و به سمت آینده کمبود انرژی خواهیم داشت . آگاه باشیم و در هر لحظه با انواع مکانیسم‌های غیرسازنده ، موجبات اتلاف انرژی خود را فراهم نکنیم .

shenoto-ads
shenoto-ads